За нас

“Домопро” е българска компания за професионално управление, стопанисване и поддръжка на етажна собственост в големи многоетажни блокове, жилищни кооперации, затворени жилищни комплекси и други.

В благодарение на разнообразните ни услуги ще:

  • Живеете в една по-комфортна среда
  • Поддържате една ефективно управлявана етажната собственост
  • Ще ви спестим съществено средства, чрез оптимално управление на разходите

 

Преди да разгледате услугите ни, моля да обърнете внимание на една принципна особеност на подхода, който използваме при осъществяването на дейността ни.

От една страна, съзнаваме, че клиентите, които са се обърнали към професионелен домоуправител, са общо взето заети хора и разчитат да бъдат освободени от ангажиментите към входа си.

От друга страна, опитът ни научи, че не е възможно да има успешно управление и благополучие в етажна собственост, в която живущите отказват да имат отношение към проблемите на общността си. В този случай никоя фирма или домоуправител на света не могат да бъдат полезни. Всякакви, дори и успешни инициативи и действия са обречени да заглъхнат и ще са временни.

Ето защо, за да преодолеем тези противоположни обстоятелства, решихме да съчетаем използването на: Националната он-лайн платформа e-dom.bg,
която облекчава значително живущите, спестява им време, дава им достъп до цялата информация на входа, осигурява възможност за лесна комуникация помежду им, и с това им позволява да отделят внимание на общността в която живеят.

Ангажираната професионална грижа на опитни домоуправители, които като незаинтересована страна се нагърбват с балансирането на отношенията, поддържането на реда и ефективното управление на стопанството на етажната собственост.

Така, опирайки се на общата воля на съседите за подреден, чист и комфортен общ дом, прилагаме професионалния подход за управление, с което решаваме основните проблеми характерни за съвременното ни съжителство.

Нашият подход за решаване на проблемите:

ПРОБЛЕМИ РЕШЕНИЯ

Безстопанственост и дезорганизация

 

Трудна събираемост на средства

Постоянство в контрола на състоянието в сградата съчетано с бързи действия по отстраняване на проблемите.

Прилагане на принципа Навреме Събрано, Навреме Платено

Неразбирателства и конфликти Достъп до цялата информацията на входа за навременно и пълноценно осведомяване с възможност за обратна връзка и комуникация със съседи и домоуправител
Упадък и разруха на сградния фонд Отговорност, здрав разум и чувство за естетика в организацията на поддръжката

 

С ДОМОПРО ЩЕ ПРОМЕНИТЕ ЖИВОТА СИ КЪМ ПО-ДОБРО!