Услуги

Услугите, които предлагаме са предназначени за собственици и обитатели на етажни собствености, които:

 • нямат домоуправител - в този случай се прави посещение и среща за изготвяне план за възстановяване дейността на ЕС
 • имат домоуправител, но желаят да бъдат отменени и облекчени в някои дейности срещу минимално заплащане
 • имат домоуправител , но желаят по-ефективна грижа към етажната им собственост
 • всеки друг случай, в който се търси трайно решаване на въпроса с управлението и поддръжката на етажната собственост

Основните услуги, които предлагаме са:

 • водене на Домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината
 • организиране и провеждане на Общите събрания
 • работа с доставчиците на външни услуги – електричество, вода, асансьор
 • управление на бюджета на входа – разпределяне и събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите, заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия, топлоенергия, асансьор, вода и др. както и контакт с неизрядните длъжници
 • управление на информацията за ремонти и подръжка (събиране и публикуване на оферти в е-дом, избор на изпълнител и др.)

Цените на услугите ни се формират на основата на индивидуалните нужди на всяка отделна етажна собственост.

Предлагаме и пакетни услуги, в които са включени някои най-често търсени услуги:

Освен изброените услуги предлагаме и:

 • ремонт, освежаване на общите части
 • инсталация или ремонт на домофонни системи
 • контрол на достъп за входна врата и/или асансьор
 • поддръжка на електроинсталацията в общите части
 • професионално почистване на общите части
 • ремонт на покриви
 • хигиенизиране на мазета и тавани
 • дезинсекция и дератизация
 • машинно почистване на подземни улици и гаражи