Цени

Цените ни, се формират индивидуално според конкретните особености на етажната Ви собственост. Те подлежат на договаряне и зависят от обема на услугите, които пожелаете да Ви предоставим. За удобство предлагаме 3 пакета отговарящи на най-често търсените услуги. По-долу може да се запознаете с тях.

Основен

Месечна такса от 2,5 лв. на обект (апартамент), включващ следните конкретни услуги:

 • Регистрацията и изграждането на етажната Ви собственост в сайта
  www.e-dom.bg.
 • Вписването и воденето на Домовата Ви книга.
 • Регистрация на етажната собственост в общинските регистри (ако не е регистрирана).
 • Съставяне на правилник за вътрешния ред според особеностите на входа и следене за неговото спазване.
 • Сканиране и публикуване на документацията на входа Ви в сайта
  www.e-dom.bg.
 • Професионални юридически консултации за решаването на въпроси касаещи етажната собственост.
 • Помощ и обучение за самостоятелното управление на етажната Ви собственост чрез www.e-dom.bg.
Стандарт

Месечна такса от 5.5 лв./ член от домакинството ( без деца до 6 год.), включващ следните конкретни услуги:

Всичко по абонамент ОСНОВЕН, плюс:

 • Управление бюджета на входа * включващо:
  - Ежемесечно получаване и вписване задълженията на ет. собственост.
  - Разпределяне на задълженията между собственици и обитатели.
  - Регулярно напомняне на длъжниците за задълженията им и контрол на плащанията.
  - Плащане на задълженията към доставчици на ет. собственост.
  - Контрол на вноските на собствениците и обитателите.
 • Почистване и поддържане на хигиена в общите части на входа

* чрез ИЗИПЕЙ, ИПЕЙ , както и чрез банкова сметка на входа

Пълен

Месечна такса от 10 лв./ член от домакинството ( без деца до 6 год.), включващ следните конкретни услуги:

Всичко от пакет ОСНОВЕН  и СТАНДАРТ, плюс:

 • Цялостна организация и контрол на поддръжката на етажната собственост, включително*:
  • Техническа подръжка на входа (дребни ремонти, подмяна крушки и др.)
  • организация на капитални ремонти
  • охрана (при заявка), почистване на гаражи и подземни улици (в рамките на абонаментната такса за гаражите),озеленяване, саниране и включване в програмите за енергийна ефективност.
 • Подготовка и водене на общите събрания.
 • Ограничено събиране вноските от собственици и обитатели с касиер.
 • Предприемане на законови мерки за принудително събиране на вноските от некоректни платци.

* Разходите за тези услуги са извън цената на абонамента.